top of page

Ing. arch. et Ing. Michal Snášel

IČ: 76541983            Číslo účtu: 670100-2207433259/6210             neplátce DPH

registrován: Městský úřad Uničov

 

Člen profesní komory ČKAIT - TP00 1202160


STUDIUM:


pozemní stavby - VUT Brno

rozvoj sídel - VUT Brno


architektura - VUT Brno

 

NÁPLŇ PRÁCE:
Hlavní náplně mé činosti jsou navrhování staveb a tvorba projektové dokumentace novostaveb rodinných domů, obytných a veřejných staveb. Dále projektuji rekonstrukce, podkrovní vestavby i projekty pro demolice staveb. Navrhuji interiéry i drobnou architekturu. Vytvářím architektonické studie.  Měřím stávající stav staveb a vytvářím pasport stavby.

Další náplně jsou poradenská činnost ve stavebnictví i tepelně technické výpočty.

 

Projektuji všechny stupně stavební dokumentace: studie - projekt pro územní řízení - projekt na stavební povolení / ohlášení - projekt pro realizaci stavby - projekt skutečného provedení - pasport.  S ateliérem spolupracují autorizovaní inženýři, všech oborů stavební činnosti.

 

CENA:

Cena za projekt je odvislá od řady faktorů, kterými příkladně jsou: typ projektové dokumentace (ohlášení stavby, územní souhlas, demolice stavby …), podrobnost narýsované dokumentace, velikost a typu kresleného objektu, složitost terénních podmínek, četnost schůzek, nutnost přípojek atd.. Z těchto důvodů nevytvářím žádné ceníky služeb.  Přesnou cenu mohu určit až po prvním sezení s klientem a návštěvě stavebního pozemku. 

 

První informační schůzka 250Kč/hod + 10Kč/Km

Počítá se započatá půlhodina. Počítá se cesta na schůzku i ze schůzky.

bottom of page